top of page
  • Writer's pictureHui Ola Nā Iwi

OHA, Who will save the bones?

Na wai e hoʻōla i nā iwi?

OHA Article from 2008


Kauaʻi, Wainiha, Hāʻena, Naue Cemetery


By Kai Markell

Director, OHA Native Rights, Land and Culture Hale


KA-WAI-OLA-200808 Naue1
.pdf
Download PDF • 184KB

bottom of page